@JaviertINC AFYRUS Yesly Devs Captys Teextus Nuxum Music @Mencantas_cl Userscripts JTCraft Hytale
Ver todos los Proyectos

Github
DarkGreen

Una versión oscura, ayuda a cuidar tus ojos :D (Deprecated)

No se ha creado el documento.

// ==UserScript==
// @name     GitHub | Dark Green
// @version    4.3
// @description	 Github Darker Green
// @icon     data:image/png;base64,AAABAAIAEBAAAAEAIAAoBQAAJgAAACAgAAABACAAKBQAAE4FAAAoAAAAEAAAACAAAAABACAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABERE3YTExPFDg4OEgAAAAAAAAAADw8PERERFLETExNpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQUFJYTExT8ExMU7QAAABkAAAAAAAAAAAAAABgVFRf/FRUX/xERE4UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABERE8ETExTuERERHg8PDxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANExMU9RUVF/8VFRf/EhIUrwAAAAAAAAAAAAAAABQUFJkVFRf/BQURLA0NDVwODg/BDw8PIgAAAAAAAAAADg4ONBAQEP8VFRf/FRUX/xUVF/8TExOPAAAAAA8PDzAPDQ//AAAA+QEBAe0CAgL/AgIC9g0NDTgAAAAAAAAAAAcHB0ACAgLrFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xERES0TExacFBQV/wEBAfwPDxH7DAwROwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0NEToTExTnFRUX/xUVF/8TExOaExMT2RUVF/8VFRf/ExMTTwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQTBUVF/8VFRf/ExMT2hMTFPYVFRf/FBQU8AAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAITExTxFRUX/xMTFPYTExT3FRUX/xQUFOEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFBQU4RUVF/8TExT3ExMU3hUVF/8TExT5Dw8PIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQHxMTFPgVFRf/ExMU3hERFKIVFRf/FRUX/w4ODjQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PD0AVFRf/FRUX/xERFKINDQ04FRUX/xUVF/8SEhKYAAAAAAAAAAwAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAQAAAAASEhKYFRUX/xUVF/8NDQ04AAAAABERFKQVFRf/ERETwQ4ODjYAAACBDQ0N3BISFNgSEhTYExMU9wAAAHQEBAQ3ERETwRUVF/8RERSkAAAAAAAAAAAAAAADExMTxhUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8TExPGAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMRERSiFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8RERSiAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQED4SEhKXExMT2RISFPISEhTyExMT2RISEpcQEBA+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAAAAIAAAAEAAAAABACAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwRERNzExMT2hMTFOwAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxMTFOwTExPaERETdAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAERERRkExMU6hUVF/8VFRf/FRUX/w8PDxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDw8QFRUX/xUVF/8VFRf/ExMU6xERFGUAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAODg4SExMTtxUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/Dw8PEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PDxAVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTE7cODg4SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQHxMTFNsVFRf/FRUX/xQUFMMRERN1Dw8PYBMTE3gAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADw8PEBUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTFNsQEBAfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgTExTcFRUX/xUVF/8SEhJvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDw8QFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTFNwAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEExMTxBUVF/8VFRf/ExMUuQAAAAAPDw8QDw8PYxISEnoODg5GAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDBUVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTE8QAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABISEn4VFRf/FRUX/xUVF/8NDQ04Dw8PIRMTE+IVFRf/FRUX/xUVF/8RERE8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAQPhUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xISEn4AAAAAAAAAAAAAAAAREREeExMU9xUVF/8TExT+ERETcwAAAAcTExTJFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTFK4AAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAERERSwFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/ExMU9xERER4AAAAAAAAAABISEpcVFRf/FRUX/xISEooQEBA/ERETwhUVF/8VFRf/ExMU+hMTFqoRERRlDg4ONAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA0NETkODhNoExMUrhMTFPoVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/EhISlwAAAAAAAAANExMU9RUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTFKsAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGRMTFKsVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8TExT1AAAADQ4OFFkVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8TExOPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABMTE48VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8ODhRZExMTnRUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/EREU0QAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBERFNEVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTE50RERTQFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8SEhJeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEhISXhUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/EREU0BISFPIVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/wAAABYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8SEhTyFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8SEhTyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASEhTyFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTFNsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABMTFNwVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTFPYVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FBQU4QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFBQU4RUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8TExT2ExMU1hUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8TExT8ERERDwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEREQ8TExT8FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTFNYTExOpFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8PDw9iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADw8PYhUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/ExMTqQ4OE2cVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTFuMODg4SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4ODhITExPiFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8ODhNnAAAAGBMTFPwVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xISEl8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEhISXxUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/ExMU/AAAABgAAAAAExMUrhUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/Dg4ONQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAODg41FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8TExSuAAAAAAAAAAAODg40FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8PDw8yAAAAAAAAAAAAAAAAERERDwwMDCgAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIMDAwoERERDwAAAAAAAAAAAAAAAA8PDzIVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/w4ODjQAAAAAAAAAAAAAAAATExSeFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTE1wAAAAAAAAABw8PD2MTExToFRUX/xMTFPMUFBTSERETwRERE8EUFBTSExMU8xUVF/8TExToDw8PYwAAAAcAAAAAExMTXBUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8TExSeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PDxETExTfFRUX/xUVF/8VFRf/ExMU1hMTFK0TExTxFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/ExMU8RMTFK0TExTWFRUX/xUVF/8VFRf/ExMU3w8PDxEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PDzMTExTxFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xMTFPEPDw8zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PD0ITExTxFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8TExTxDw8PQgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PDzETExTeFRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/ExMU3g8PDzEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEREQ8TExObExMU/hUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/ExMU/hMTE5sREREPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDw8xExMTqRMTFPsVFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/FRUX/xUVF/8VFRf/ExMU+xMTE6kPDw8xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMFA8PD2MRERSkFBQU0hMTFPMVFRf/FRUX/xMTFPMUFBTSEREUpA8PD2MMDAwUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
// @author    @JaviertINC
// @include    *://github.com/*
// @include    https://github.com/JaviertINC
// @updateURL   https://javiertinc.github.io/userscripts/scripts/github.darkgreen.user.js
// @run-at    document-start
// @grant     GM_addStyle
// ==/UserScript==
(function() {
	var css = [
		"body,.Counter{background-color: #242424!important; color: #f1f1f1!important; }",
		"a,.text-bold.link-gray-dark.lh-default.v-align-middle,.f3.lh-condensed.link-gray-dark.no-underline.text-bold,.link-gray-dark,.f4.text-normal.mb-3,.text-gray-dark.lh-condensed.mb-1{color: #4caf50!important;}",
		"a.link-gray-dark:hover,.link-gray-dark:active;.link-gray-dark:focus,.link-gray-dark{ color: #008000!important; text-decoration: underline!important; }",
		".f4.text-normal.mb-3:hover,.link-gray-dark,.f4.text-normal.mb-3:active,.link-gray-dark,.f4.text-normal.mb-3:focus{ color: #4caf50!important; text-decoration: underline!important; }",
		":focus{outline: none!important;}",
		"::selection{background-color:#4caf50!important;color:#fff!important}",
		"::-moz-selection{background-color:#4caf50!important;color:#fff!important}",
		".Header, .user-profile-nav,.user-profile-sticky-bar::after{background-color: #4c4c4c!important;border-bottom: 1px solid #4caf50!important;}",
		".border, .avatar-before-user-status, .Box,.SelectMenu-modal{border-color: #4caf50!important;}",
		".p-name,.pinned-item-name{ color: #4caf50!important; }",
		".p-nickname{ font-size: 15px!important; }",
		".text-gray, .octicon{ color: #f1f1f1!important;}",
		".Box, .user-status-container,.SelectMenu-modal{background-color: #4c4c4c!important; }",
		".UnderlineNav-item.selected, .UnderlineNav-item[aria-current], .UnderlineNav-item[role=\"tab\"][aria-selected=\"true\"]{ border-bottom-color: #4caf50!important;}",
		"rect[fill=\"#ebedf0\"]{fill:#333!important}",
		".btn-link.muted-link,span.btn-link.f6.mb-2,.pr-2.text-mono.link-gray,.pinned-items-setting-link.muted-link,.f6.text-gray-light.muted-link.no-wrap{color: #d1d1d1!important; text-decoration: underline!important;}",
		".btn-link.muted-link:hover,.btn-link.muted-link:active,.btn-link.muted-link:focus,btn-link,span.btn-link.f6.mb-2:hover,span.btn-link.f6.mb-2:active,span.btn-link.f6.mb-2:focus,.pr-2.text-mono.link-gray:hover,.pr-2.text-mono.link-gray:active,.pr-2.text-mono.link-gray:focus,.pinned-items-setting-link.muted-link:hover,.pinned-items-setting-link.muted-link:active,.pinned-items-setting-link.muted-link:focus,.f6.text-gray-light.muted-link.no-wrap:hover,.f6.text-gray-light.muted-link.no-wrap:active,.f6.text-gray-light.muted-link.no-wrap:focus{color: #4caf50!important; text-decoration: underline!important;}",
		".btn{ background-color: #4c4c4c!important; background-image: unset!important; border: 1px solid #4caf50!important; color: #f1f1f1!important; }",
		".btn:hover{ text-decoration: underline!important; }",
		".bg-gray-light{ background-color: #343434!important;}",
		".pagehead{border-bottom: 1px solid #4caf50!important;}",
		"span.text-gray-dark{color: #f1f1f1!important;}",
		".message.text-inherit,.lh-default.v-align-middle a.link-gray,.btn-link span{color: #909090!important; }",
		".btn-link span:hover{color: #4caf50!important; text-decoration: underline!important;}",
		".commit-tease{color: unset!important; }",
		".overall-summary,.repository-lang-stats-graph,.Box-body{border-color: #4caf50!important;}",
		".reponav-item.selected{background-color: #242424!important; color: #f1f1f1!important; border-color: transparent!important;}",
		".markdown-body h1, .markdown-body h2{ border-bottom-color: #4caf50!important; }",
		"a.f5.text-bold.link-gray-dark.no-underline{color: #4caf50!important;}",
		"a.link-gray.no-underline{color: #4caf50!important;}",
		".final-path{color: #4caf50!important; text-decoration: underline!important; }",
		".bg-blue-light { background-color: #4c4c4c !important; }",
		".markdown-body .highlight pre, .markdown-body pre{background-color: #313131!important;}",
		".pl-pds, .pl-s, .pl-s .pl-pse .pl-s1, .pl-sr, .pl-sr .pl-cce, .pl-sr .pl-sra, .pl-sr .pl-sre {	color: #0ff!important; }",
    ".pl-c { color: #bbb!important; }",
		".markdown-body table td, .markdown-body table th { border-color: #4caf50!important; }",
		".markdown-body table tr,.markdown-body table tr:nth-child(2n) { background-color: transparent!important; }",
		".Box-header { background-color: #4c4c4c!important; border-color: #4caf50!important; }",
		".social-count { color: #4caf50!important; background-color: #313131!important; border-color: #4caf50!important; }",
		"table.files{ background-color: #333!important; }",
		"table.files tr.navigation-focus td, table.files tr[aria-selected=\"true\"] td{ background-color: #303030!important; }",
		".profile-timeline.discussion-timeline::before { background-color: #4caf50!important; }",
		".profile-timeline-month-heading{background-color: #4caf50!important; padding: 10px!important; }",
		".discussion-item-icon { color: #e1e1e1!important; background-color: #4c4c4c!important;	border: 1px solid #4caf50!important; }",
		".profile-rollup-wrapper + .profile-rollup-wrapper { border-top: 1px solid #4caf50!important; }",
		".profile-timeline-year-list{background-color: #242424!important; }",
		".js-year-link{text-align: center!important; }",
		".js-year-link:hover{background-color: #4c4c4c!important;}",
		".filter-item.selected, .filter-item[aria-current], .filter-item[aria-selected=\"true\"]{background-color: #4caf50!important; color: #f1f1f1!important;}",
		".form-control.width-full.js-pinned-items-filter-input{ color: #4caf50; background-color: #333!important; border: 1px solid #4caf50!important;}",
		".form-control.width-full.js-pinned-items-filter-input:focus { border-color: #4caf50!important; box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(27,255,35,.075),0 0 0 .2em rgba(3,102,3,.3)!important; }",
		".pinned-item-checkbox:checked + .pinned-item-name { color: #4caf50!important; background-color: #333!important; }",
		".js-remaining-pinned-items-count{padding: 12px!important; background-color: #252525!important; border-radius: 6px!important; }",
		".profile-timeline-card-wrapper{border-top: 0!important; border-bottom: 0!important; }",
		".profile-timeline-card.border.bg-white.border-gray-dark.rounded-1.p-3{ background-color: #4c4c4c!important; }",
		".Box-footer.Box-row--gray{ background-color: #3d3d3d!important; }",
		".Box-footer{ border-top: 1px solid #4caf50!important; }",
		".border-top,table.files td,.SelectMenu-filter{border-top-color: #4caf50!important;}",
		".border-bottom,.SelectMenu-item{border-bottom-color: #4caf50!important;}",
		".muted-link,.link-gray{color: #6f6f6f!important; }",
		".muted-link:hover,.muted-link:active,.muted-link:focus,.link-gray:hover,.link-gray:active,.link-gray:focus{color: #008000!important; text-decoration: underline!important; }",
		".orghead{ background-color: #343434!important; border-bottom: 1px solid #4caf50; color: #f1f1f1!important; }",
		".pagehead-tabs-item.selected{background-color: #242424!important; border: none!important;}",
		".pagehead-tabs-item{border: none!important; }",
		".text-gray-dark.css-truncate.css-truncate-target,.text-gray-dark.css-truncate.css-truncate-target a{color: #4caf50!important;}",
		".team-breadcrumb-item.team-breadcrumb-item-selected.text-gray-dark{color: #4caf50!important; text-decoration: underline!important; }",
		".flash{ background-color: #000!important; color: #f1f1f1!important; }",
		".border-gray-light{border-color: #4caf50!important;}",
		".btn-link{ color: #4caf50!important; }",
		".btn-link:hover,.btn-link:active,.btn-link:focus{ color: #008000!important; text-decoration: underline!important; }",
		".SelectMenu-item{background-color: #393939!important;}",
		".profile-timeline.discussion-timeline .profile-timeline-month-heading::after{background-color: #4caf50!important;}",
		".repo-file-upload-text.alternate-text, p.repo-file-upload-choose{ color: #f1f1f1!important; }",
		".js-manifest-file-entry .name,.blob-num,.gap{ color: #4caf50!important; }",
		".blob-code-inner{ color: #f1f1f1!important; }",
		".repo-file-upload-progress .repo-file-upload-meter{ background-color: #4c4c4c!important; color: #f1f1f1!important; border: 1px solid #4caf50!important; border-bottom: none!important; }",
		".markdown-body hr{ background-color: #4caf50!important; }",
		".code-list .file-box { border: 1px solid #4caf50!important; background: #5d5d5d!important; }",
		".code-list .divider .blob-num,.code-list .divider .blob-code, .code-list .divider .blob-num{ background-color: #4a4a4a!important; }",
		".text-bold.bg-yellow-light.rounded-1.d-inline-block{ background-color: #4c4c4c!important; color: #fff!important; font-weight: bold!important; border: 1px solid #4caf50!important; padding: 1px 2px!important;}",
		".previous_page{ background-color: #4c4c4c!important; color: #4caf50!important; border-radius: 5px 0 0 5px!important; border: 1px solid #4caf50!important; }",
		".pagination a, .pagination em, .pagination span { background-color: #4c4c4c!important; border: 1px solid #4caf50!important;}",
		".next_page{ background-color: #4c4c4c!important; color: #4caf50!important; border-radius: 0 5px 5px 0!important; border: 1px solid #4caf50!important; }",
		".previous_page:hover{ text-decoration: underline!important; }",
		".previous_page.disabled,.previous_page.disabled:hover{ color: #9a9a9a!important; text-decoration: none!important; }",
		".pagination .current, .pagination .current:hover, .pagination [aria-current], .pagination [aria-current]:hover { color: #fff!important; background-color: #4caf50!important; border-color: #0f0!important; }",
		".menu-item { border-bottom: 1px solid #4caf50!important; background-color: #4c4c4c!important; color: #f1f1f1 !important; }",
		".menu-item:hover,.user-status-org-button.selected{ background-color: #4caf50!important; color: #f1f1f1!important; }",
		".menu-item.selected, .menu-item[aria-current], .menu-item[aria-selected=\"true\"] { background-color: #4caf50!important; color: #f1f1f1!important; }",
		".menu-item.selected::before, .menu-item[aria-current]::before, .menu-item[aria-selected=\"true\"]::before { width: 5px; background-color: #fff; }",
		".col-12.col-md-3.float-left.px-md-2 .border.rounded-1.p-3.mb-3.d-none.d-md-block { background-color: #4c4c4c!important; }",
		".dropdown-menu { background-color: #4c4c4c!important; border: 1px solid #4caf50!important; }",
		".dropdown-item,h4.text-normal,label.text-gray-dark,.octicon.octicon-star,.form-group .form-control::placeholder{ color: #4fca50!important; }",
		".dropdown-item:hover { background-color: #4caf50!important; color: #f1f1f1!important; }",
		".dropdown-divider { border-top-color: #4caf50!important; }",
		".jump-to-suggestions-results-container .navigation-item,.UnderlineNav-item:focus, .UnderlineNav-item:hover{ border-bottom-color: #4caf50!important; }",
		".Box-title.f5.text-bold.text-gray-dark,.form-checkbox .note, div.d-inline-block.mr-1,.btn-link span{color: #f1f1f1!important; }",
		".form-group .form-control{background-color: #5f5f5f!important; color: #f1f1f1!important; border-color: #4caf50!important;}",
		".js-user-status-expire-drop-down .btn-link,.dropdown .btn-link, sumary.btn{ text-decoration: none!important; }",
		".team-left-column.col-12.col-md-4.col-lg-3.bg-white.border-right.border-bottom.hide-md.hide-sm { background-color: #4c4c4c!important; border-right: 1px solid #4caf50!important; }",
		".d-flex.flex-wrap.bg-gray{ background-color: #242424!important; }",
		".ajax-pagination-form .ajax-pagination-btn { color: #f1f1f1!important; background: #4c4c4c!important; border: 1px solid #4caf50!important; }",
		".ajax-pagination-form .ajax-pagination-btn:hover,.jump-to-suggestion-name mark{ text-decoration: underline!important; }",
		".dashboard-notice { background-color: #4c4c4c!important; border: 1px solid #4caf50!important; }",
		".tabnav-tab.selected, .tabnav-tab[aria-current], .tabnav-tab[aria-selected=\"true\"] { background-color: #242424!important; border-color: #4caf50!important; }",
		".dashboard-notice h2,.jump-to-suggestion-name,.text-gray-light.text-small{color: #f1f1f1!important;}",
		".dashboard-notice h2 strong,.dashboard-notice ul li strong,.jump-to-suggestion-name mark,.form-control::placeholder{color: #4caf50!important;}",
		".js-jump-to-badge-search,.js-jump-to-badge-jump,.form-control, .form-select{background-color: #4c4c4c!important; color: #f1f1f1!important; }",
		".jump-to-field-active {background-color: #5f5f5f!important; color: #f1f1f1!important; border: 1px solid #4caf50!important; border-bottom: none!important;} ",
		".form-control, .form-select{border: 1px solid #4caf50!important; }",
		".jump-to-field { border: none!important; }",
		".form-control.focus, .form-control:focus, .form-select.focus, .form-select:focus { box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(27,31,35,.075),0 0 5px 0.5px #4caf50!important; }",
    ".box-shadow-extra-large{ background-color: #4c4c4c!important; border: 1px solid #4caf50!important; }",
    ".MarketplaceHeader,.MarketplaceBackground-buffer { background-color: #343434!important; }",
    ".btn-mktg.btn-outline-mktg { background-color: #4c4c4c!important; color: #f1f1f1!important; border-color: #4caf50!important; }",
    ".blob-num{ border-right: 1px solid #4caf50!important; }",
    ".bg-gray.rounded-1.box-shadow{ background-color: #4c4c4c!important; border: 1px solid #4caf50!important; }",
    ".menu,.signup-plan-card{ background-color: #4c4c4c!important; color: #f1f1f1!important; border-color: #4caf50!important; }",
    ".markdown-body code, .markdown-body tt{ background-color: #666; border: 1px solid #4caf50;}",
    ".gh-header,.discussion-timeline-actions,.TimelineItem-break{ background-color: #242424!important; }",
    ".commit-ref{ background-color: #4c4c4c!important; color: #4caf50!important; border: 1px solid #4caf50!important; }",
    ".commit-ref .user{ color: #4caf50!important; border-color: #4caf50!important; }",
    ".timeline-comment,.drag-and-drop{ background-color: #4c4c4c!important; border: 1px solid #4caf50!important; }",
    ".timeline-comment-wrapper{ border: unset!important; }",
    ".repository-lang-stats ol.repository-lang-stats-numbers li .lang{ color: #f1f1f1!important; }",

	].join("\n");
	GM_addStyle(css);

	var url_favicon = "https://javiertinc.github.io/libs/icons/github.ico";
	re_favicon(url_favicon);

  	function re_favicon(url_favicon){
		var link = document.querySelector("link[rel*='icon']") || document.createElement('link');
		link.type = 'image/x-icon';
		link.rel = 'shortcut icon';
		link.href = url_favicon;
		document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(link);
  	}
	document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
		setTimeout(() => {
			re_favicon(url_favicon);
		}, 1500);
	});
})();
    
// Aún no se han registrado cambios en este script
Publicidad